การทำบัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรก(จะต้องเป็นผู้ที่มีอายุครบ ๑๕ปี บริบูรณ์) หากไม่มีบัตรสามารถใช้บริการสุ่มเลขบัตร
หลักฐานที่ต้องใช้
๑. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
๒. สูติบัตร หรือหลักฐานการศึกษาที่มีรูปถ่ายติดอย่างใดอย่างหนึ่ง
๓.ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้ร้องขอทำบัตรฯ และหรือของบิดา-มารดา(ถ้ามี)
๔. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา มารดา (ถ้ามี)
- ค่าปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท(กรณีเกินกำหนด ๙๐ วัน นับจากวันเกิด)

บัตรประจำตัวประชาชนครั้งแรกเกินกำหนด(ผู้ที่ขอทำบัตรเกินกำหนด ๙๐ วันนับจากวันเกิด)
หลักฐานที่ต้องใช้
๑. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
๒. สูติบัตร หรือหลักฐานการศึกษาที่มีรูปถ่ายติดอย่างใดอย่างหนึ่ง
๓. บิดา มารดา หรือเจ้าบ้าน หรือผู้น่าเชื่อถือมาให้การรับรอง
๔.ใบเปลี่ยนชื่อตัว-ชื่อสกุลของผู้ร้องขอทำบัตรฯ และหรือของบิดา-มารดา(ถ้ามี)
๕. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดา มารดา (ถ้ามี)
- ค่าปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท

บัตรประจำตัวประชาชนหมดอายุ 
หลักฐานที่ต้องใช้
๑. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
๒. บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่หมดอายุ
- ค่าปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท (กรณีเกิน ๙๐ วัน นับจากวันบัตรหมดอายุ)

บัตรประจำตัวประชาชนชำรุด
หลักฐานที่ต้องใช้
๑. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
๒. บัตรประจำตัวประชาชนเดิมที่ชำรุด
- ค่าธรรมเนียม ๑๐บาท (กรณีบัตร ฯชำรุดก่อนหมดอายุ)
- ค่าปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท (กรณีเกิน ๙๐ วัน นับจากวันบัตรหมดอายุ)

เปลี่ยนบัตรประจำตัวประชาชนเนื่องจากเปลี่ยนชื่อตัว ชื่อสกุล
หลักฐานที่ต้องใช้
๑. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
๒. บัตรประจำตัวประชาชนเดิม
๓. ใบสำคัญเปลี่ยนชื่อตัวหรือชื่อสกุล
- ค่าธรรมเนียม ๑๐บาท 
ค่าปรับไม่เกิน ๒๐๐ บาท (กรณีแจ้งขอเปลี่ยนเกิน ๙๐ วัน)

ข้าราชการ หรือพนักงานองค์การของรัฐ ต้องการทำบัตรประจำตัวประชาชน
หลักฐานที่ต้องใช้
๑. ทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน
๒. บัตรข้าราชการ หรือบัตรพนักงานองค์การของรัฐ
- ค่าธรรมเนียม ๑๐บาท

iFrogHack v3.0 For Cybergames Network 1.1 [16/12/2012]

posted on 16 Dec 2011 21:28 by allprogame in Hackmap


 

Update 3.0

-Remove Useronline (เซิฟเวอร์มีปัญหาเลยตัดสินใจเอาออก)-Fixed bug 64bit

 

Download Hackmap ที่นี่เลยจ้า

iFrogHack v3.0 

เว็บบอร์ดแจกโปรเกมส์ออนไลน์และพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับเกมส์ออนไลน์ ไม่ว่าจะเป็นโปรsf โปรpb โปรออดิชั่น โปรปังย่า โปรxshot มีหมด คุณสามารถเข้ามาหาโหลดโปรเกมส์ออนไลน์ทั้งหมดได้ที่นี่ หรือจะเข้ามาโพสต์แจกเองเลยก็ได้ ไม่ว่าจะเป็นข่าวสารต่างๆ ความคืบหน้าเกี่ยวกับโปรเกมส์ หรือประกาศต่างๆของเกมส์นั้นๆ และยังสามารถเข้ามาสอบถามพูดคุยแลกเปลี่ยนทริปเทคนิคต่างๆ เกี่ยวกับเกมส์ที่ึคุณต้องการได้อีกด้วย มีผู้ดูแลคอยตรวจเว็บบอร์ดและโปรเกมส์ออนไลน์ตลอดเวลาทุกวันตลอด 24 ชม. เพื่อนเยอะสังคมดี เกรียนน้อยมาก เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งกับเราที่นี่เลย http://www.gnv3.net